Spora başlamanın hem sağlık açısından hem de sosyalleşme açısından hayatımızın güzelleşmesine sağlanmıştır.